Brigita Bula vada savu praksi Brigita Bula arhitekti - birojtiek veidota ilgtspjga arhitektra zai un progresvi domjoiem klientiem.

Visus darbus - gan lielus, gan mazus - vieno ideja par piederbu konkrtajai vietai un laikam.

Radot projektus, tiek emtas vrgan vietjs bvniecbas tradcijas, klimats, ainava un vide, gan materilu, gan procesu ekoloija, bvnieku un vietjo amatnieku spjas un prasmes, msdienu tehnoloiju prasbas un iespjas, starptautiska pieredze un atteicgs jomas ptjumi, klienta vajadzbas un budets. Tikai ievrtjot os aspektus rodas vidun cilvku prtos iederga arhitektra.

Msu portfolio ietver dažādus objektus - privtmjas attls Latvijas viets, biroju iekrtojumu starptautiskm IT kompnijm, bankm, raotnm un advoktu birojiem, publiskas kas, kafejncas un arizstdes.

2019.gadBrigita Bula saņēma Latvijas Arhitektras lielo gada balvu - Zelta anansu - par Sls mju Pvilost. Projekts nomints Mies van der Rohe balvai 2022.

2012.gadbrvdienu mja Kaltenieguva Latvijas arhitektras gada balvu. 2013.gadā šī ēka tika nominta Mies van der Rohe balvai.

Pirms sava biroja Brigita Bula arhitekti dibināšanas 2013.gad, Brigita Bula bija zinma kprojektu arhitekte vienno lielkajiem arhitektu birojiem LatvijArhis, kur vadja lidostas Rga prbves projektus, Latvijas vadošā laikraksta un A/S Diena biroja prbves projektu un citus liela mroga projektus.

Brigita Bula ir strdjusi kopar Sutherland Hussey Harris (Skotija), Jan Kaplicky (Lielbritnija), Neuteling Riedijk Architects (Nderlande) un Ventura Trindade Arquitectos (Portugle) pie dažādu projektu izstrdes. Projektu izstrdtiek pieaicintas arstarptautiskas konsultantu kompnijas ar pieredzes un ptjumu bzi attiecgo uzdevumu veikanai.

————————————————-

Pabeigtie darbi ietver: Latvijas Bankas funkcionlplnojuma projekts (2022); Accenture Baltics biroji dažāds viets Rg(2012-odienai); Latvijas Republikas ekonomikas ministrijas telpu iekrtojums (2016-2021); Swedbank Private Banking telpu iekrtojums (2018); Accenture Teo biroji (2018); Groglass biroja projekts (2020); Katrinas Osta biroja projekts (2020); Atptas centrs uz salas Lielupattstbas projekts (2018-2019); Light Guide Optics biroja projekts (2019-2020);

Sls mja Pvilost(2018); Dzvojams mjas rekonstrukcija Kalnaagari Css (2014); Pvilostas jahtu ostas servisa kas rekonstrukcija (2012); Brvdienu mja Kalten(2012), Dzvojammja daos (2014); Taste Latvia veikali etrs viets Rg(2008–2013); Riga Fashion Mood skatuves iekrtojums (2013); Kafejnca Laiva Pvilost(2012); Tetra brs Rg(2012); Viesnca Vju paradze Pvilost(2007-2014); Dailes tetra 90 gadu jubilejas izstde TUVU.Kostms Dailes tetr(2010); Izstde Sodums. Uliss. Vriea ceojums (2012); Izstde Bravo. Koncertvietas Latvij, koncertzlLielais dzintars Liepj(2016); TGS Batic advoktu birojs (2017);

obrd birojtiek izstrdti: Paula Stradia medicnas vstures muzeja brnu un skolu jaunatnes izgltbas centrs “Brnu muzejs” un citi telpu atjaunoanas projekti; Accenture Baltics biroju projekti Rgun citur Baltij; Brvdienu mja Pvilost; Dzvojammja Kalten; Viesnca Jrmal, Poruka prospekt12;

Lejuplādēt  CV šeit.

Brigita Bula is a lead architect at Brigita Bula Architects. We make considerate and long-lasting architecture for green and future-minded individuals and organisations.

Our portfolio is diverse and includes holiday homes in remote locations, offices for international law and tech firms, manufacturing companies, public buildings, cafes and bars, and a few exhibitions. All our work is united by being rooted in its place. We put nature in the center and consider human as a part of it. More and more we think about how to adjust ourselves and our clients to the place, not to adjust place to all our instant needs and whims. 

In 2019 Brigita Bula Architects received National Architecture Award - Golden Pineapple for Salt house in Pavilosta. As a national entrant the project later was nominated for Mies van der Rohe Prize 2020.

In 2012 a holiday house in Kaltene designed by Brigita Bula Architects has been recognized by being awarded the Latvian National Architecture Award. As a national entrant the project later was nominated for Mies van der Rohe Prize 2013.

Prior to founding her own studio in 2013, Brigita Bula was known as a project architect at Arhis design studio, the leading architecture practice in Latvia. She has collaborated with Sutherland Hussey Harris (Scotland), Jan Kaplicky (UK), Neuteling Riedijk Architects (NL) and Ventura Trindade Arquitectos (PT) on different projects and competitions. 

——————————————————-

Completed works include: Family House in Cēsis (2014); Boat Centre in Pāvilosta (2012); Holiday House in Kaltene (2012), Family House in Adazi (2014); Taste Latvia fashion stores in four locations in Riga (2008–2013); set design for Riga Fashion Mood festival (2013); Cafe Laiva in Pāvilosta (2012); Theatre Bar in Riga (2012); Hotel Vēju paradīze in Pāvilosta (2007-2014); Dailes theatre company 90th anniversary costume exhibition (2010), Exhibition “Sodums. Ulysses. Journey of a Man” (2012), Exhibition “Concert venues in Latvia” at the Great Amber concert hall in Liepaja (2016); TGS Batic Law office (2017); Accenture Latvia offices in different locations (2012-ongoing); Offices for the Ministry of Economics of Latvia, Swedbank Private Banking office; Accenture Teo offices (2018); Salt house in Pavilosta (2019); Office design for Groglass (2020); Office design Katrinas Osta (2020); Resort on an island on river Lielupe (2020); Holiday House in Pavilosta (2020-ongoing); Private house in Kaltene (2019 - ongoing); Private House in Riga (2020);

Download CV here.

To apply for the job / internship

please send CV, motivation letter and portfolio in PDF to brigita@bula.lv 

or hard print to 

Brigita Bula arhitekti

Ģertrūdes iela 6-1

Rīga, Latvija, LV-1010

We don’t consider differently submitted applications. 

_________________________________________________________

Lai pieteiktos darbā / praksē

lūdzu sūtiet CV, motivācijas vēstuli un portfolio PDF formātā uz brigita@bula.lv 

vai printētu kopiju uz 

Brigita Bula arhitekti

Ģertrūdes iela 6-1 

Rīga, Latvija, LV-1010

Citā formā iesniegtus pieteikumus mēs neizskatam. 

Arhitekte Brigita Bula un viņas komanda

arhitektes Ieva Makena un Undīne Poriņa.


Architect Brigita Bula and her team

architects Ieva Makena and Undīne Poriņa.

Brigita Bula arhitekti
Ģertrūdes iela 6-1
Rīga LV-1010, Latvija
+371 29254525
brigita@bula.lv

Built with Berta.me

© Brigita Bula, 2016